Praca w Zarządzaniu NieruchomościamiPraca w Inwestycjach w NieruchomościPraca w Obrocie NieruchomościamiPraca w Marketingu i SprzedażyPraca w Biurze / ITPartner biznesowy w innym mieście

Praca w Zarządzaniu Nieruchomościami

Jako lider warszawskiego rynku zarządców prowadzimy stałą rekrutację na stanowiska związane z zarządzaniem nieruchomościami. Dołączenie do naszego zespołu, to nie tylko sposób na pracę wśród najlepszych, ale także możliwość ciągłego i systematycznego rozwoju.

Jeżeli chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania nieruchomościami i równocześnie zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, zapraszamy do zapoznania się z naszą autorską ofertą szkoleń dostępną tutaj: www.akademia.atrium21.pl
. Najlepszym składamy ofertę współpracy!

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów na podstawie otrzymanych CV, skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Oto nasza oferta:Szef Zespołu Zarządców

Wymagania:

- wykształcenie wyższe
- licencja zarządcy nieruchomości
- doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż 3 lata
- szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania nieruchomościami
- znajomość zagadnień dotyczących ewidencji pozaksięgowej Wspólnot Mieszkaniowych, ekonomii i zarządzania personelem
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- umiejętność analitycznego myślenia
- zdolności organizacyjne, inicjatywa i odpowiedzialność
- orientacja na wyniki i odporność na stres
- znakomite umiejętności budowania relacji interpersonalnych i wysoka kultura osobista
- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania
- wysoka etyka zawodowa
- duża dyspozycyjność
- dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
- wykształcenie kierunkowe będzie dodatkowym atutem
- mile widziane prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód

Najważniejsze zadania Szefa Zespołu Zarządców:
- nadzór nad wykonywaniem przez członków zespołu wyznaczonych celów
- coaching i szkolenie członków zespołu
- motywowanie podwładnych
- utrzymanie pozytywnych i długofalowych relacji z Klientami firmy
- bezpośrednia obsługa Klientów firmy
- ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 
W zamian oferujemy:
- bardzo atrakcyjne wynagrodzenie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- bezpłatną opiekę medyczną w CM Damiana, po 3-miesięcznym okresie próbnym
- elastyczny, zadaniowy czas pracy
- możliwość rozwoju zawodowego w rozwijającej się firmie
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalny system szkoleń
- pracę w profesjonalnym zespole
- bardzo dobrą atmosferę pracy
 
CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto i listem motywacyjnym prosimy przesłać na e-mail: szef.zespolu@atrium21.pl


Staż w Dziale Administracyjnym na stanowisku: Asystent Administratora i Zarządcy Nieruchomości


Opis stanowiska:
Idealne stanowisko łączące pracę i naukę dla osób, które nigdy nie miały doczynienia z zarządzaniem nieruchomościami, a chciałyby się rozwijać właśnie w tym kierunku. Staż polega na asystowaniu i pomaganiu administratorom i zarządcom nieruchomości w ich codziennych obowiązkach. Jest to praca w biurze oraz na terenie nieruchomości, w godzinach rannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Praca ma charakter 10 miesięcznego stażu, podczas którego kandydat na zarządcę nieruchomości ma okazję poznać istotę pracy w dziale administracyjnym, pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Po pozytywnym zaliczeniu 10-miesięcznego stażu, każdy asystent ma możliwość dalszego rozwoju w strukturach naszej firmy.

Wymagania:
- biegła znajomość obsługi komputera
- zdolność szybkiego uczenia się, umiejętność cierpliwego słuchania
- samodzielność, dokładność

Mile widziane:
- studenci studiów zaocznych lub 5-go roku studiów dziennych o specjalności związanej z gosp. nieruchomości


W ramach stażu oferujemy:

- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- pracę w profesjonalnym zespole, gwarantującym pogłebienie wiedzy z zakresu zarządzania
- udział w cyklicznych, cotygodniowych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami
- progresywne wynagrodzenie uzależnione od wyników w pracy i nauce
- zatrudnienie na umowę zlecenie

CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: asystent.1@atrium21.pl


Administrator Nieruchomości

Wymagania:
- wykształcenie średnie
- doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż pół roku
- wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania nieruchomościami
- znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office oraz internetu
- miłe usposobienie i umiejętność cierpliwego słuchania
- duża dyspozycyjność
 
 Mile widziane:
- prawo jazdy kat.B

W zamian oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
- wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości i wielkości obsługiwanych nieruchomości
- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- bezpłatną opiekę medyczną w Przychodni Damiana, po 3 miesięcznym okresie próbnym
- elastyczny, zadaniowy czas pracy
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- pracę w profesjonalnym zespole

CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na e-mail: administrator@atrium21.pl
  
 
Zarządca Nieruchomości

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- licencja zarządcy nieruchomości
- doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami nie mniejsze niż 2 lata 
- wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu zarządzania nieruchomościami
- znajomość podstaw rachunkowości, ekonomii, zarządzania i psychologii
- znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office oraz internetu
- zdolność szybkiego uczenia się
- miłe usposobienie i umiejętność cierpliwego słuchania
- pełna samodzielność przy rozwiązywaniu problemów, dokładność
- duża dyspozycyjność

Mile widziane:
- prawo jazdy kat.B
  
W zamian oferujemy:
- bardzo atrakcyjne wynagrodzenie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
- wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości i wielkości obsługiwanych nieruchomości
- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- bezpłatną opiekę medyczną w Przychodni Damiana, po 3 miesięcznym okresie próbnym
- elastyczny, zadaniowy czas pracy
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- pracę w profesjonalnym zespole

CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na e-mail: zarzadca@atrium21.pl
 
 
Staż w Dziale Gospodarki Ekonom.-Finans. na stanowisku: Asystent Księgowego ds. Nieruchomości
 
Opis stanowiska:
Idealne miejsce pracy dla osób chcących rozpocząć przygodę z księgowością nieruchomości mieszkalnych. Praca polega na asystowaniu i pomaganiu Księgowym w ich codziennych obowiązkach. Praca ma charakter 10 miesięcznego, odpłatnego stażu z dużym naciskiem na pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, a jego celem jest możliwość dalszego rozwoju w strukturach naszej firmy.
 
Wymagania:
- biegła znajomość obsługi komputera
- zdolność szybkiego uczenia się, umiejętność cierpliwego słuchania
- odpowiedzialność i samodzielność
- bardzo duża dokładność
- zaangażowanie i chęć do pracy
- doskonała organizacja pracy
- znajomość arkuszy kalkulacyjnych
- wiedza teoretyczna na temat zasad rachunkowości
 
Mile widziane:
- student o specjalności związanej z rachunkowością, finansami lub gospodarką nieruchomości (studia zaoczne lub V rok studiów dziennych)
 
Oferujemy:
- możliwość szybkiego rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- pracę w profesjonalnym zespole, gwarantującym pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania
- udział w cyklicznych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami
- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- progresywne wynagrodzenie
- zatrudnienie na umowę zlecenie
 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na e-mail: asystent.2@atrium21.pl
 
 
Kontroler Nieruchomości
 
Wymagania:
- skrupulatność i spostrzegawczość na bardzo wysokim poziomie
- miłe usposobienie i komunikatywność
- znajomość obsługi komputera, a wszczególności pakietu MS Office (Word, Excel, Internet Explorer) 
- pełne zaangażowanie i zrozumienie potrzeb mieszkańców nowoczesnych budynków mieszkalnych
 
Mile widziane:
- doświadczenie w pracy na nieruchomości (w firmie sprzątającej, ochroniarskiej, konserwatorskiej itp.)
- prawo jazdy kat.B oraz własny samochód
- pasja i zamiłowanie do czystości, porządku, a także nieruchomości
 
Najważniejsze zadania:
- kontrola czystości budynków, garaży i terenu zewnętrznego
- kontrola utrzymania zieleni oraz ładu panującego na nieruchomości, w tym na placach zabaw
- kontrola jakości świadczonych usług przez firmy zewnętrzne
- kontrola standardu zawartości tablic ogłoszeniowych

W zamian oferujemy :
- umowę cywilno-prawną
- poczucie bezpieczeństwa współpracy w stabilnie funkcjonującej firmie
- notebook, telefon komórkowy, aparat fotograficzny

CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na e-mail: kontroler.nier@atrium21.pl
 
 
Księgowy ds. Nieruchomości
 
Wymagania:
- wiedza teoretyczna i praktyczna na temat obsługi ekonomiczno-finansowej nieruchomości mieszkalnych
- znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej dla Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych
- znajomość zasad rozliczeń mediów
- umiejętność biegłego posługiwania się komputerem i bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
- znajomość zasad funkcjonowania programów finansowo-księgowych (preferencje dla osób ze znajomością programów do obsługi nieruchomości)
 
Mile widziane:
- posiadanie licencji MF
- znajomość obsługi programu SŁONIe, firmy ZUI MIESZCZANIN
 
Cechy kandydata:
- odpowiedzialność i samodzielność
- bardzo duża dokładność
- dyspozycyjność i zaangażowanie
- zdolność szybkiego uczenia się obsługi specjalistycznych programów komputerowych
- doskonała organizacja pracy
- znajomość baz danych
 
W zamian oferujemy :
- bardzo atrakcyjne wynagrodzenie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
- wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości i wielkości obsługiwanych nieruchomości
- bezpłatne lekcje języka angielskiego
- bezpłatną opiekę medyczną w Przychodni Damiana po 3 miesięcznym okresie próbnym
- możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- pracę w profesjonalnym zespole
 
CV wraz z informacją na temat oczekiwanego wynagrodzenia netto i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na e-mail: ksiegowy@atrium21.pl
 
 
Do przesłanych ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn.zm.).”.

   
Copyright © 2008-2010 Atrium 21 Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pozycjonowanie, Projekotwanie stron www